ROOT
Bayek en Aya

Huurders

Bayek en Aya willen graag in een appartement in Root gaan wonen.

Bayek en Aya zijn starters op de koopwoningmarkt, ze huren al 10 jaar. De huur loopt nu echter dusdanig op dat een mooie koopwoning hen aantrekkelijker lijkt. Ze hebben best veel gespaard en dat spaargeld willen ze voor een stevig gedeelte inzetten in de hypotheek. De koop van de keuken, het klimaatpakket, de wand- en vloerafwerking en wat andere bouwkundige upgrades willen ze wel graag meenemen in de hypotheek. Hiervoor hebben Bayek en Aya € 35.000,- nodig. De maandlast die de hypotheek tijdens de bouw gaat vragen willen ze liever niet zelf betalen. Ze willen hiervoor een depot  binnen de hypotheek aanleggen, zo voorkomen ze dubbele maandlasten.

Kostenopstelling appartement (en hypotheek):

  • € 360.000,- Koopsom
  • €   35.000,- Keuken, vloer, wanden, klimaatpakket, en diverse upgrades
  • €   15.000,- Afdekking maandlasten tijdens de bouw
  • € 410.000,- Totale investering
  • €   45.000,- Overwaarde -\-
  • € 365.000,- Hypotheek

Qua hypotheek willen Bayek en Aya de rente minimaal 20 jaar vastzetten. Afhankelijk van wat ze willen, volledige verplichte terugbetaling of halve verplichte terugbetaling (een aflossingsvrije hypotheek mag nog steeds, maar op een nieuwe aflossingsvrije hypotheek heb je geen recht op renteaftrek) wordt de netto-maandlast € 1.140,- óf € 850,-.

*De rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op rentestanden per 21 juli 2021. De genoemde maandlasten zijn louter bedoeld als indicatie, je kunt hieraan geen rechten ontlenen

Terug naar maandlasten