Meysters Buiten

Renovatie en Transformatie

Als ontwikkelaar en eigenaar van diverse winkelcentra zijn wij bekend met de belangen van huurders, winkeliers en andere gebruikers. We kennen als geen ander het belang van een representatief uiterlijk en een positieve uitstraling van winkelstraten en winkelcentra. Bij winkelcentra die vanuit een achterstandsituatie opereren is het niet alleen noodzakelijk om te renoveren, maar ook om te revitaliseren. Die filosofie hanteren wij overigens niet alleen bij winkelcentra, maar ook bij andere objecten die voor het publiek toegankelijk zijn of woningen.

VORM is partner van het Nationaal Renovatie Platform. Het NRP stimuleert het duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door middel van renovatie en transformatie. Deze maatschappelijke doelstelling wordt sectorbreed gesteund door 45 partners van verschillende soorten private ondernemingen: woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven, toeleveranciers, adviseurs, architecten, banken, beleggers, een energiebedrijf en een advocatenkantoor. Het NRP organiseert activiteiten op gebied van kennisbevordering, uitwisseling van ervaringen en verbeteren van de randvoorwaarden voor renovatie en transformatie. In werkgroepen wordt aandacht besteed aan o.a. nieuwe verdienmodellen, flexibilisering en het opzetten van een leergang. Voor de beste voorbeelden in de categorieën Renovatie, Transformatie en Gebiedstransformatie reikt het NRP jaarlijks een prijs uit: de Gulden Feniks.

 

Onze referentieprojecten:

Post120 Dordrecht

Post 120 - Dordrecht

In het centrum van Dordrecht heeft transVORM, in opdracht van Dudok Projectontwikkeling, de massieve telefooncentrale van PPT Post getransformeerd tot een smaakvolle blikvanger.

Post 120 is een creatieve broedplaats, waar het nieuwe werken, wonen en winkelen op een verantwoorde manier zijn samengekomen. Op de begane grond bevinden diverse commerciële ruimten, waar onder andere een supermarkt en speciaalzaken. Op de verdiepingen zijn kantoren en woningen gerealiseerd en onder het pand een parkeergarage.

Duurzaamheid staat voorop bij de transformatie van Post120. Bij de bouw zijn zoveel mogelijk materialen hergebruikt. De kantoren zijn uitgewerkt op basis van de eisen van het BREEAM 'very good' certificaat.

Rijnveste

Rijnveste - Leiden

Nabij het Centraal Station van Leiden en het LUMC heeft VORM het nieuwe Rijnveste gerealiseerd. Vier onderdelen van Rivierduinen zijn hier samengebracht onder één dak; GGZ Leiden, GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Centrum Autisme en Kristal Centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking samen met Bureau Jeugdzorg. Bereikbaarheid, een professionele uitstraling en veiligheid voor de cliënten en medewerkers waren belangrijke uitgangspunten bij dit project. Maar de meest essentiële eis vanuit de opdrachtgever was écht cliëntbewust ontwerpen.

Het nieuwe Rijnveste is het grootste gebouw van Nederland waar geestelijke gezondheidszorg voor verschillende doelgroepen onder één dak wordt geboden. Rivierduinen heeft bij de ontwikkeling ervan het nieuwe werken geïntegreerd. Hierdoor is het mogelijk zowel efficiënter als prettiger te werken.

De gebouwdelen zijn georganiseerd rondom twee binnentuinen; Eén semi-openbaar en één voor de cliënten van de besloten en gesloten zorgkliniek en de high care unit. De tuinen hebben vooral tot doel de prettige omgeving voor de cliënten te versterken.

Het project bestaat uit nieuwbouw en renovatie van het zorgcentrum “Rijnveste” te Leiden. Het nieuwe gebouw heeft een oppervlakte van 28.000m² gebouwd op 11.000m² grotendeels ondergrondse parkeergarage, een restaurant, twee binnentuinen en een sportcomplex. De oud- en nieuwbouw zijn geïntegreerd tot een nieuw centrum voor de Geestelijke Gezondheidszorg c.a. voor Leiden en omstreken. Daarnaast zijn, voor rekening en risico van VORM Ontwikkeling B.V., gelijktijdig 50 studentenwoningen ontwikkeld en gerealiseerd op dezelfde locatie.