Sluishuis

Lean & BIM

LEAN en LEAR®N

Sinds enige tijd is LEAN niet meer weg te denken uit de bedrijfscultuur bij VORM. LEAN is een techniek waarmee VORM en haar partijen in het ontwerp- en bouwproces (klant)waarde en verspilling zien, flow in processen creëren en continu streven naar perfectie. Om LEAN goed te laten slagen, is BIM een prima ondersteuning. BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of de constructie in een computer als 3D-model en databank wordt opgebouwd. Architect, installatie-adviseur, constructeur en andere betrokken partijen maken tevens gebruik van dit bestand. Door met een LEAN planning te werken wordt in een vroeg stadium duidelijk waar mogelijke knelpunten in de uitvoering liggen. Betrokken partijen maken samen een planning waardoor commitment met de uitvoering ontstaat.

BIM
Een Bouwwerkinformatiemodel, van de Engelstalige term Building Information Model, ofwel BIM is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Naast de geometrie en positie van een wand wordt ook informatie toegevoegd over het te gebruiken bouwmateriaal (metselwerk of gewapend beton), de kosten, de afmetingen van een sparing voor een raamkozijn en het raamkozijn zelf. De objectgeoriënteerde informatie kan gekoppeld worden aan meerdere zaken zoals fasering, functies, benodigde constructieve sterkte en het verloop van leidingwerk.

Om faalkosten - kosten door verkeerde beslissingen of bouwfouten - te reduceren is een zo compleet mogelijk in- en overzicht van de te bouwen constructie nodig. De behoefte om het signaleren van fouten en het nemen van cruciale beslissingen zoveel mogelijk naar de eerste fasen van een project te halen wordt hiermee vervuld.