Sluishuis

Certificaten

VORM is ruim twintig jaar gecertificeerd op basis van de NEN-EN-ISO 9001. Deze Nederlandse norm is opgesteld voor het toetsen van kwaliteitsmanagement systemen. Het certificaat is geldig voor o.a. ontwikkeling en realisatie van woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en groot onderhoud. Voor opdrachtgevers is het certificaat van belang daar het een bewijs is dat de interne organisatie getoetst wordt op diverse onderdelen.

VMS
Om de procedures te ontwikkelen, implementeren en te waarborgen werd in 1993 het Kwaliteits Systeem VORM Bouw (KSV) opgezet. Sinds 2012 is VORM tevens gecertificeerd voor de CO2 en de MVO Prestatieladder. De implementatie en borging van deze richtlijnen is gekoppeld aan ISO 9001:2008. Hiermee ontstond de behoefte aan een nieuwe, dynamischer opzet. Gekozen werd voor een geïntegreerd systeem op basis van een spreadsheet genaamd: VMS: VORM Management Systeem.

Met de komst van VMS is er een einde gekomen aan het gebruik en toepassing van het KSV. Ook bestaat er geen onderscheid meer in VORM Bouw en VORM Ontwikkeling ten aanzien van de vastlegging. Tweemaal per jaar wordt het bedrijf zowel intern als extern middels audits getoetst.

Extern worden de audits verricht door de KIWA. Voor het houden van de interne audits is een auditteam opgericht waarin diverse afdelingen vertegenwoordigd zijn. VORM onderscheidt zich in de markt vooral door flexibiliteit en duurzaamheid. Het VMS waarborgt op een praktische wijze de kwaliteit van de organisatie zonder afbreuk te doen aan deze flexibiliteit. Door het bedrijf constant te monitoren en te verbeteren, wordt de organisatie verder geoptimaliseerd.

VCA

VORM Bouw is uiteraard in het bezit van het certificaat VCA**. Dit certificaat is sindsdien steeds met drie jaar verlengd. Hieronder volgt een toelichting over het VGW&M beleid en de VCA** certificering.

Doel VGW&M beleid

1. ongevallen voorkomen;

2. de kans op arbeidsongeschikten en calamiteiten verminderen;
3. het verzuim als gevolg van arbeidsongevallen verminderen;
4. meer aandacht voor het milieu;

5. kortom: een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving!

Wat is VGW&M
VGW&M staat voor Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu. VORM Bouw BV hanteert het VGW&M beleid om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor haar werknemers én bouwpartners..

Hiermee voldoen we niet alleen aan de wetgeving, maar willen wij als bedrijf iets extra ́s doen op het gebied van Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu. VORM Bouw BV is VCA** gecertificeerd. De VCA** is de basis van het VGW&M beleid. Hieronder volgt een korte toelichting wat VCA** inhoudt.

Wat is VCA** certificering?

VCA** staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De VCA** checklist is een vragenlijst die gebruikt wordt ten behoeve van aannemers die voor opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. Als aannemer is VORM Bouw BV wettelijk verplicht om te voldoen aan de ARBO wetgeving, VCA** geeft hier invulling aan door middel van de vragenlijst.

Waarom VCA** certificering?

Jaarlijks wordt VORM Bouw getoetst op het VCA** systeem, waarmee we aantonen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu.

Voorkómen wordt dus dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dat is immers allemaal van te voren al geregeld. Uit het nut van VCA** certificering is tevens de noodzaak van het hebben van het certificaat geboren. Vanwege het gemak, stellen opdrachtgevers eenvoudigweg het beschikken over het VCA** certificaat als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten.

FSC®

FSC, de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels FSC biedt bedrijven een praktische oplossing om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 1996 kwam het eerste FSC-gecertificeerde materiaal op de Nederlandse markt. Inmiddels heeft FSC een onstuimige groei doorgemaakt. De cijfers spreken voor zich.

Hoe werkt FSC?

De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren zich onderscheiden en kunnen FSC- producten herkenbaar worden gemaakt voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat FSC hiervoor gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen. Certificeren gebeurt door een van de onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC zijn geaccrediteerd. Resultaat is dat er gezegd kan worden: 'Het is ‘FSC als dit op de documenten staat'.

VORM (FSC-C011317) als Partner van FSC Nederland
VORM is een stap verder gegaan en samen met de andere partners en FSC Nederland willen wij FSC actief promoten. Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen partner worden van FSC Nederland. Bedrijven die partner zijn, leveren een actieve bijdrage aan de doelstelling van FSC Nederland: het bevorderen van verantwoord bosbeheer wereldwijd, door het promoten van het gebruik van FSC-hout en -papier op de Nederlandse markt. Partnerschap met FSC Nederland is dus niet hetzelfde als certificering van het bedrijf. Partnerschap geeft aan dat de organisatie bewust bezig is met het voeren van het FSC label, en promoten van FSC-hout en papier.

ISO9001
VORM Holding is gecertificeerd volgens de ISO9001. Het certificaat is van toepassing op de werkmaatschappijen van VORM Holding; VORM Bouw, VORM Ontwikkeling en transVORM.
ISO9001 is de meest bekende internationale norm voor kwaliteitsnormen.
Het certificaat is uitgereikt door Kiwa. Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. Dat doen we door u terzijde te staan bij certificatietrajecten, maar ook door het aanbieden van training, inspectie, research en onze technologische kennis. Omdat iedere markt specifieke expertise vereist heeft Kiwa dit op marktsector gegroepeerd.