Nu al met pensioen of binnen 10 jaar met pensioen? Veel meer mogelijk!
22 januari 2020

Nu al met pensioen of binnen 10 jaar met pensioen? Veel meer mogelijk!

Hoe hoog de hypotheek is die je kunt krijgen hangt af van je inkomen. Dat is op zich logisch. Maar in Nederland zitten er wel wat vreemde dingen in het bepalen van de maximale leencapaciteit.

Het werkt als volgt: een bepaald gedeelte van je inkomen mag je uitgeven aan hypotheeklasten. Ruwweg is dat 30%. Vervolgens wordt er gekeken welke hypotheeklast je dan kunt betalen en welke hypotheekhoogte daar dan bij hoort. Ook nog logisch.

Maar vervolgens komt er een wat vreemde zijstap. Bij het bekijken van die maximale last en maximale hoogte wordt er altijd gedaan alsof je een hypotheek hebt met volledige aflossing. Als je dat niet hebt, omdat je bijvoorbeeld recht hebt op een deel hypotheek aflossingsvrij, ontstaat er een lagere maandlast. Maar kun je daardoor ook een hogere hypotheek krijgen? Nee dus.

Ga je op latere leeftijd een huis kopen, dan kan het zo zijn dat je pensioeninkomen onvoldoende is om een hypotheek te krijgen op grond van de ‘oude’ toetsmethodiek. Voor kopers op latere leeftijd geldt er inmiddels gelukkig een betere berekening van de maximale hypotheekhoogte. Voor deze kopersgroep is het namelijk in grote lijnen zo dat aflossen geen rol meer speelt en dat het gros van deze kopers voor een aflossingsvrije hypotheek kiest. Met veel lagere maandlasten dus.

Om tegemoet te komen aan de woonwensen van deze kopersgroep (de normale toetsmethodiek voor de maximale hypotheek komt niet overeen met het ‘hypotheekgedrag’ van deze doelgroep) is door het kabinet een betere toetsmethodiek ingesteld. Deze toetsmethodiek kijkt naar de werkelijke lasten die er bij de gekozen hypotheek ontstaan.

Ga je binnen 10 jaar met pensioen of ben je al met pensioen, dan kun je mogelijk gebruik maken van deze verbeterde toetsmethodiek en kun je dus mogelijk een hogere hypotheek krijgen. Uiteraard zijn er wel bepaalde voorwaarden waar je aan moet voldoen, maar deze verruiming voor kopers op latere leeftijd is bijzonder welkom. Fijn wonen, op welke leeftijd dan ook!