Nieuwe onderwijscentrum OZC behaalt BREEAM-NL certificaat
10 mei 2019

Nieuwe onderwijscentrum OZC behaalt BREEAM-NL certificaat

Op 14 november j.l. is het ontwerp van de nieuwbouw van Tilburg University, het Onderwijs & ZelfstudieCentrum 'OZC', gecertificeerd met het BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat Excellent (4****). Het ontwerp van het gebouw heeft een score van 80,95% behaald. VORM is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van dit 11.000m2 tellende onderwijsgebouw.

Aandacht voor energieprestaties en duurzaamheidsthema’s
Vanuit de tender is door de opdrachtgever Tilburg University ingezet op een duurzaamheidslabel ontwerp en uitvoeringscertificaat BREEAM excellent. Dit keurmerk wordt alleen toegekend bij zeer goede duurzaamheidsprestaties en is de op een na hoogste certificering.

 

 

Omdat VORM ontwikkelaar en bouwer is van dit mooie project, was VORM samen met partner KAAN Architecten grotendeels verantwoordelijk voor het integreren van deze duurzaamheidseisen in het ontwerp. Er is tijdens de ontwerpfase veel aandacht besteed aan energieprestaties en duurzaamheidsthema’s, maar ook in het doorvoeren in de uitvoering als bouwende partij.

Duurzaamheid in de praktijk
Enkele duurzaamheidsmaatregelen die VORM genomen heeft zijn: hergebruik van grondstoffen in betonwerk, het opvangen van hemelwater en infiltreren in het terrein, het toepassen van een WKO installatie (Warmte- en Koude opslag), aanleg van zonnepanelen, scheiding van het afval, zowel tijdens de bouw als tijdens het (toekomstige) gebruik en het toepassen van duurzame materialen.

Edwin  van den Berg, Uitvoerder VORM laat weten: “Met het ontwerp van het bouwterrein is er door VORM rekening gehouden met de BREEAM eisen. De bouwketen zijn voorzien van ledverlichting en waterbesparende voorzieningen. Met betrekking tot de omgeving zijn overlast beperkende maatregelen geïntegreerd, zoals bijv. het voorzien van bouwhekken van groen fencedoek, zodat deze wegvallen in de omgeving, lichtmasten welke voorzien zijn van groene verlichting om lichtvervuiling tegen te gaan, alsmede extra sanitaire & toegangsvoorzieningen voor invalide bezoekers en douchevoorzieningen voor de bouwmedewerkers.

In de bouw fase scheidt VORM het bouwafval 100% op de bouwplaats in een tiental hoofdgroepen, waardoor het gesorteerd wordt aangeleverd bij de afvalverwerker. Dit heeft niet alleen een duurzaamheidsinvalshoek maar is ook nog kosten besparend.

Op Ecologisch gebied is een werkplan opgezet door deskundigen waarbij tijdens de uitvoering van de bouw door VORM rekening wordt gehouden met (beschermde) dieren zoals amfibieën, broedvogels en vleermuizen, dit om te voorkomen dat deze dieren last hebben van de werkzaamheden en andersom dat het werk last heeft van deze dieren.”

 

Het belang van duurzaamheid voor VORM
VORM beweegt zich steeds meer op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er wordt voortdurend gewerkt aan systemen en productietechnieken waarbij deze thema’s een steeds centralere rol gaan innemen. Denk bijvoorbeeld aan de afvalvrije bouwplaats, het opstarten van ons energie label NEXT NRG, de deelname aan Madaster, het opstarten van transVORM en de samenwerking met Triodos voor hypotheken voor zeer duurzame woningbouw.

Over BREEAM-NL
BREEAM-NL (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een monitoringsinstrument waarmee de duurzaamheidsprestatie van een gebouw wordt beoordeeld. Bij toekenning van het certificaat BREEAM-NL, duurzaamheidslabel Excellent 4****, is er getoetst op negen onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie en Vervuiling. De score wordt uitgedrukt in een aantal sterren, van één tot en met vijf.

Meer informatie inzake BREEAM-NL en het OZC
https://www.breeam.nl/over-breeam
http://www.tilburg-university-magazine.nl/campusplannen/inhoud-h6.html