De Juffer

De Juffer

De Plas van Buijsen is een belangrijk landschappelijk element in Pijnacker. Het is eind 19e eeuw ontstaan door de veenwinning van de familie Van Buijsen. Veel vogels, insecten en andere dieren hebben een veilig thuis in de groene oevers. Wij voegen aan deze historische plas een thuis voor mensen toe. Een markant herkenningspunt op een bijzondere plek met geweldig uitzicht!

Zoals een juffer neerstrijkt op een bloem, landt ons gebouw in het landschap aan de plas. De sierlijke vorm van de terrassen rondom het gebouw doet denken aan de tere vleugels van deze prachtige libelle, die veelvuldig rond de oevers van de plas fladdert. We noemen ons project dan ook De Juffer.

Deze naam is tevens ingegeven door de historie van de plek. Een juffer is immers jargon voor gereedschap dat de familie Van Buijsen gebruikte voor de winning van turf en veen. De veenstekers in deze contreien gebruikten ze voor het slaan van piketpaaltjes. Paaltjes die een plek markeerden. Zoals het gebouw deze plek aan de oever van de plas markeert.

Dit gebouw op deze plek kan dan ook niet anders heten dan De Juffer.

De plas Buijsen

De plas herinnert nog aan de vroegere activiteiten en is nog steeds onderdeel van een groot ecologisch raamwerk. Een verademing in een inmiddels intensief bebouwd gebied. En een kwaliteit om zuinig op te zijn. De plas en de oevers met struweelbeplanting eromheen geven een natuurlijke, frisse uitstraling aan de buurt. Een fijne groene plek om te wandelen met de hond en om te vissen. Door de breedte van de zoom kun je echt even verdwalen tussen de bomen. In de winter schaatst het hele dorp hier. Het is niet alleen een fijne omgeving voor mensen, maar ook voor veel vogels en een verdwaalde vos.

Bekijk locatie
De appartementen

Aanbod De Juffer

Wij voegen hier de functie wonen aan toe, een stedenbouwkundige ingreep die, wil hij slagen, moet passen in het landschap. De groene zoom om de plas vormt het landschappelijk raamwerk voor het woongebouw. De groene randen nodigen uit om meer groene kwaliteit toe te voegen. Wij vergroten de ecologische waarde van de plas door helemaal rondom de groene zoom door te trekken en de maximale breedte op te zoeken. De oevers kunnen rondom flauw aflopend zijn, waardoor een interessante oeverzone ontstaat, waar water langzaam overgaat in land. Aantrekkelijk voor veel dier- en plantensoorten en daarmee ecologisch van grote waarde. Extra aanplant van bomen maakt het groene verpozen nog sterker. Ook op de kavel planten we extra bomen. Voor ons is het uitgangspunt bij De Juffer: de versterking van de plas en van de directe omgeving. Met een gebouw dat een bijzondere relatie aangaat met die omgeving. Zo versterken we de leefomgeving van mens, dier en plant en intensiveren we de interactie van het gebouw met zijn groene omgeving. 

We sluiten aan op het stedenbouwkundig landschappelijk raamwerk van Park van Buijsen door een gebouw te maken dat zich voegt in het natuurlijke karakter én een bijzondere plek markeert in het plan als entree van de wijk. Een gebouw waar je met een ommetje graag even heen wandelt.

Heb je interesse in dit project?

Schrijf je in