Status project: In voorbereiding

Project status: In voorbereiding

Lloydpier Blok D

Lloydpier Blok D

Je eigen huis ontwerpen op de Rotterdamse Lloydpier!
We hebben de unieke kans om circa 10 stadswoningen in (collectief) particulier opdrachtgeverschap te realiseren op de Lloydpier in Rotterdam, prachtig gelegen tussen de Schiehaven en de Nieuwe Maas. De gemeente heeft een prijsvraag uitgeschreven voor Blok D: de plek tussen het nieuw te realiseren Eden District en het monumentale Keuhne en Nagel gebouw. 
Op deze plek wordt een gesloten bouwblok gerealiseerd, met daarin een combinatie van appartementen en stadswoningen. Centraal in het bouwblok komt een collectieve binnentuin, waarvan alle bewoners van Blok D gebruik mogen maken. Op de noordwestelijke hoek van het blok is een kleinschalige horecavoorziening gepland. Op de zuidwestelijke hoek van het blok wordt Babel gebouwd, een van de eerste plekken in Rotterdam waar gezinsappartementen gerealiseerd zullen worden.

Circa 10 van de stadswoningen in het bouwblok, gelegen aan de Loods Celebes, zijn aangewezen om in (collectief) particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd te worden. Het grondoppervlak van dit deelgebied is circa 900 m2. Deze grond kan op diverse manieren verdeeld worden onder de geïnteresseerden: het kunnen bijvoorbeeld 10 horizontaal aan elkaar grenzende stadswoningen worden, maar wellicht ook deels verticaal gesplitste woningen.

De woningen worden ontwikkeld en gerealiseerd middels (collectief) particulier opdrachtgeverschap, wat betekent dat u de opdrachtgever van de architect en de aannemer bent. U kunt dus zelf (of gezamenlijk) kiezen door welke architect uw huis wordt ontworpen. Zo heeft u heeft alle vrijheid om een woning te laten realiseren die volledig is afgestemd op uw wensen.

Vanuit de prijsvraag zijn wel enkele randvoorwaarden gesteld voor de woningen. Zo worden de woningen 4 bouwlagen hoog (vanaf maaiveld) en zijn ze minimaal 130 m2 groot. De woningen kunnen indien gewenst oplopen tot wel 250 m2! Van het totale grondoppervlak van 900 m2, zal ongeveer 60% bebouwd worden. De overige 40% is gereserveerd voor de voor- en achtertuinen, die grenzen aan de collectieve binnentuin. Parkeren wordt opgelost in een ondergrondse parkeergarage, waarin elektrische deelmobiliteit wordt aangeboden.

Uiteraard begeleiden we u met onze kennis en expertise graag gedurende het hele proces. Ook bieden we gedurende het ontwerpproces begeleiding van de architect die de rest van het blok ontwerpt, om de architectonische samenhang van het totale bouwblok te borgen. Mochten we de prijsvraag winnen, dan stellen wij een kavelpaspoort op waarin alle regels en randvoorwaarden vanuit de gemeente en vanuit ons helder beschreven zijn. Zo streven wij bij nieuwbouw altijd naar zeer duurzame gebouwen en stellen we het erg op prijs als geïnteresseerden hier ook in dit project rekening mee houden bij het ontwerp van de eigen woning.

Wordt u enthousiast van deze kans om uw eigen woning te realiseren op een unieke plek aan de Nieuwe Maas? En ziet u het zitten om samen met ons onderdeel te zijn van deze prijsvraag? Meldt u dan – het liefst vóór 3 juli 2019 – aan als geïnteresseerde via dit aanmeldformulier.

Locatie Lloydpier Blok D