Cacaokwartier
Mobiliteit

Mobiliteit

Bij de ontwikkeling van het Cacaokwartier wordt de mobiliteitstransitie geïntegreerd in het plan. De komende vijf tot tien jaar zal mobiliteit verder digitaliseren en automatiseren. We gaan van bezit naar gebruik. De koppeling en integratie van mobiliteit in de gebouwde omgeving wordt steeds meer gemeengoed. Het Cacaokwartier wordt ontworpen volgens het principe van de compacte en beloopbare stad. In binnenstedelijke woonwerkgebieden wordt de auto steeds meer geweerd uit het straatbeeld. Parkeren wordt opgelost in centrale, openbare parkeergarages. Deze centrale parkeeroplossing zorgt voor efficiënt ruimtegebruik, biedt flexibiliteit naar de toekomst en houdt de openbare ruimte leefbaar. Zodoende kan de openbare ruimte ingericht worden als gebied voor voetgangers en fietsers.

Lees alles uit het visiedocument.

Duurzaam vervoer en beloopbare afstanden
Binnenstedelijk wonen en werken vraagt om goede OV-verbindingen en fietsbereikbaarheid. Nieuwe doelgroepen worden aangetrokken met bijpassende eisen en wensen omtrent mobiliteit. Als ontwikkelaar willen we deze mobiliteitstransitie stimuleren. In dit mobiliteitsplan laten wij zien hoe wij rekening houden met de mobiliteitstransitie om een verdere groei van het aantal autobewegingen en bijhorende CO2-uitstoot en verkeersinfarcten te reduceren. We brengen een aantal trends bij elkaar in een innovatief en duurzaam mobiliteitsconcept voor de mobiliteitsbehoefte van het Cacaokwartier.

Onze strategie berust op drie pijlers:

  1. Reduceren van de vraag om mobiliteit.
  2. Duurzaam invullen van overgebleven mobiliteitsbehoefte.
  3. Efficiënt realiseren van het restant.


OV-voorzieningen

Voor afstanden die moeilijk te voet of met de fiets afgelegd kunnen worden, biedt het openbaar vervoer een oplossing. Het busstation aan de Prinses Irenelaan ligt op circa 50 meter lopen van het Cacaokwartier, van waaruit alle grote OV-knooppunten in de directe omgeving te bereiken zijn. Er is een goede verbinding met NS-station Weesp waar treinen vertrekken in de richting van Amsterdam Centraal, Hoofddorp, Almere en Hilversum. Dit is een uiterst efficiënte manier om langere afstanden af te leggen.

Fietsen
We houden rekening met de keuze voor verschillende fietsmodaliteiten. Bewoners kunnen een deelstadsfiets pakken om naar het centrum te fietsen, een racefiets of mountainbike voor in het weekend, of een elektrische fiets voor lange afstanden. De collectieve fietsenstallingen zijn rechtstreeks toegankelijk, overzichtelijk en veilig vormgegeven. De ruimte tussen de fietsenstallingen is minimaal twee meter, zodat fietsen snel en veilig gestald kunnen worden. Zo pakken bewoners graag de fiets! Daarnaast is voldoende ruimte gereserveerd voor bakfietsen en (elektrische) scooters, uiteraard met voldoende oplaadpunten voor e-bikes en e-scooters. Sportief en gezond buitenzijn kan in de openbare ruimte rondom het Cacaokwartier. Denk hierbij aan de ligweides langs de Vecht, de verschillende recreatieplassen en de vele sportvelden. Verplaatsing vindt daarmee plaats binnen de fietsafstand waardoor we de noodzaak van een auto reduceren.

Beloopbare afstanden
De directe omgeving biedt services en ruimte voor de dagelijkse voorzieningen voor verschillende doelgroepen. De supermarkten aan de Achtergracht en de drie scholen liggen op loopafstand van de projectlocatie. Daarnaast ben je in vijf minuten lopen in het centrum van Weesp, met een groot aanbod aan horeca, winkels en werkplekken.

Deelmobiliteit voor alle bewoners
Het Cacaokwartier zet voornamelijk in op de doelgroep starters en ouderen. Voor deze groep is het van belang dat de locatie en de woonomgeving goed zijn. In het Cacaokwartier zijn de voorzieningen binnen handbereik. De doelgroep wil daarnaast op een comfortabele manier in andere steden kunnen komen. Met welk vervoer ze daar komen is minder van belang. Voor mobiliteit binnen de stad gaat het om (elektrische) deelfietsen en -scooters. Als zowel mobiliteit binnen als buiten de stad goed geregeld is, hoeft deze doelgroep geen eigen auto voor de deur te hebben, en zeker geen tweede. Bewoners hebben een mobiliteitsvraag, geen parkeervraag. De centrale locatie, de verschillende fietsmodaliteiten en de focus op openbaar vervoer en deelauto’s spelen in op deze vraag.

Deelauto’s
Weesp, en daarmee ook het Cacaokwartier, is goed bereikbaar met de auto. Uitvalswegen brengen je binnen 10 minuten naar de A2, de A9 of de N236. Ook tijdens de mobiliteitstransitie blijft de auto de komende jaren een belangrijk vervoersmiddel. Parkeren dient daarom optimaal te worden ingevuld in de beschikbare ruimte. We kunnen het aantal parkeerplaatsen in de parkeergarages en openbare ruimte beperkt houden door de kleine afstand tot het OV-netwerk en de inzet van deelauto’s. 

Autodelen draagt bij aan een leefbaardere stad. Daarnaast vertonen autodelers duurzamer en bewuster gedrag, waarbij vaak gekozen wordt voor een combinatie van lopen, fietsen, gebruik van openbaar vervoer, deelvervoer en auto’s. Door een totaalconcept van duurzame mobiliteit kunnen we gedragsverandering bij gebruikers stimuleren. Samen dragen we bij aan een duurzaam nieuw woon- en leefgebied: het Cacaokwartier.

Cacaokwartier is een project van:

  • VORM Ontwikkeling BV
  • Porten Development
  • Ten Brinke
  • DHG
  • Rosewood
  • Gemeente Weesp